วิธีดูตาราง

ตัวแดงหนา คือ ทีมต่อ
 
คือ ทรรศนะเข้าเต็ม
 
คือ ทรรศนะเข้าครึ่ง
 
คือ ทรรศนะเสียครึ่ง
 
คือ ทรรศนะเสียเต็ม
 
คือ เสมอ